Materiały

Materiały

Słowo to jest różnie definiowane w zależności od badanej dziedziny, najczęściej jednak zostaje ujednolicone i sprowadzone do terminu opisującego wszystkie substancje, z których zbudowane są surowce, przeznaczane do produkcji. Poddaje się je odpowiedniej obróbce, bądź też stosuje w formie nieprzetworzonej. Materiały w języku potocznym zwykło się stosować w odniesieniu do tekstylii, surowców z których wytwarza się tkaniny. Osobną, rozbudowaną grupę tworzą materiały budowlane. Są to surowce przeznaczone do budowy nowych obiektów, jak również do remontu istniejących. Możemy je podzielić na kilka kategorii: ze względu na przeznaczenie, wyróżniamy materiały izolacyjne, konstrukcyjne oraz instalacyjne; drugą grupę dzielimy ze względu na przeznaczenie materiałów do wykonania określonych elementów, budynku czy budowli: są to materiały ścienne, stropowe, dachowe i podłogowe. W ostatniej, najbardziej rozbudowanej grupie kategoryzujemy je ze względu na właściwości, ściślej mówiąc na pochodzenie- według tworzywa z jakiego są zbudowane: materiały kamienne, ceramiczne, tworzywa sztuczne, metale, betony, spoiwa mineralne, kruszywo budowlane, drewno i wyroby drewniane, szkło i wyroby szklane, farby malarskie, styropian, wełna, papa, smoła, itp.

[Głosów:1    Średnia:4/5]