Beton

Beton

Beton jest materiałem budowlanym, który w obecnym budownictwie jest najbardziej powszechny. Powstaje on w wyniku zmieszania różnych składników, przede wszystkim kruszywa drobnego i grubego, cementu oraz wody. Dodaje się także różne dodatki i domieszki. Beton swoje właściwości zyskuje w procesie hydratacji cementu. Hydratacja to inaczej uwodnienie, przyłączenie związku wody do innych substancji, w wyniku którego nie powstają żadne produkty uboczne. Beton wykazuje różne cechy, jednak najważniejszą jest wytrzymałość na ściskanie. Cecha ta jest określana przez specjalnie ustalone klasy betonu. Innymi cechami betonu są jego trwałość oraz odporność na korozję. A także wodoszczelność, czyli jego umiejętność do opierania się przepływowi wody, która znajduje się pod ciśnieniem. Na większość tychże cech ma wpływ porowatość betonu, czyli wielkość i ilość pustych przestrzenie znajdujących się w nim. Beton ze względu na ciężar objętościowy dzieli się na ciężki, zwykły i lekki. Natomiast ze względu na właściwości między innymi na beton polimerowy, komórkowy, jastrychowy. A także na żużlobetony, asfaltobetony czy włóknobetony. Kolejny podział rozróżnia betony ze względu na wbudowania i zagęszczania. W tym wypadku wyróżnia się beton natryskowy, wirowany, walcowany oraz próżniowy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]