Cegła

Cegła

Cegła jest materiałem budowlanym, posiadającym najczęściej kształt prostopadłościanu. Może występować w różnych rozmiarach, współcześnie w Polsce najczęstsze są cegły o wymiarach około 25x12x6,5 centymetrów. Powierzchnię cegły dzieli się na trzy części. Podstawa jest największą częścią. Główka – najmniejszą, z kolei wozówka jest wąska i długa. Cegły wyrabia się z takich surowców jak glina, piasek, wapień, cement oraz z innych surowców mineralnych. Podczas produkcji ten materiał budowlany poddawany jest rozmaitym procesom. Między innymi suszeniu, wypalaniu lub naparzaniu para wodną. Procesy te mają wpływ na wytrzymałość cegieł, a także na ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Natomiast stosuje się je na przykład do wznoszenia murów, ścian, słupów, filarów czy fundamentów. W budownictwie używa się cegieł różnych rodzajów. Wyróżnia się cegły surowe, poddawane tylko suszeniu oraz ceramiczne przechodzące przez proces suszenia i wypalania. A także cegły szamotowe, magnezytowe, wapienno-piaskowe czy żużlowe. Wspomniany materiał budowlany jest najstarszy i najpopularniejszy, używa się go bowiem już od czasów starożytnych. Z początku cegły były tylko suszone na słońcu. W IV wieku p.n.e. zaczęto je wypalać z gliny, natomiast w XIX wieku pojawiły się cegły wapienno-piaskowe. Od czasów babilońskich wybija się na cegłach znaki wytwórcy, tak zwane napisy i stemple. Zwyczaj ten przetrwał do współczesnych czasów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]