Ekologiczne materiały budowlane

Ekologiczne materiały budowlane

Jeżeli mówimy o materiałach budowlanych musimy pamiętać, iż możemy mieć do czynienia z przeróżnymi materiałami tego rodzaju. Mogą to być najnowsze osiągnięcia przemysłu, nauki czy technologii jak i materiały tradycyjne. W niniejszym artykule jednak chcemy poświęcić nieco miejsca tak zwanym materiałom ekologicznym. Otóż pod pojęciem materiałów ekologicznych możemy rozumieć wiele różnych rzeczy. Z jednej strony mogą to być materiały określane również mianem materiałów naturalnych, czyli na przykład drewno. Z drugiej strony mogą to być materiały syntetyczne, ale nie szkodliwe dla środowiska oraz człowieka. Jeszcze z innej strony na to patrząc może tutaj chodzić o materiały, które możemy określić mianem biodegradowalnych, czyli takich, które ulegają naturalnemu rozkładowi po określonym czasie. To nie wszystko. Patrząc z jeszcze innej strony za materiały ekologiczne możemy uważać materiały, które powstały z odpadów, czyli są wynikiem procesu recyklingu. Jak zatem widać pojęć kojarzących się mniej lub bardziej z ekologią jest sporo. Ogólnie rzecz biorąc materiały ekologiczne mogą spełniać jedną z cech opisanych powyżej lub też łączyć kilka z nich by można było je nazwać właśnie materiałami ekologicznymi. Okazuje się, że mamy obecnie do czynienia z dużym zapotrzebowaniem na tego typu materiały również w budownictwie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]