Hydraulika i hydrologia czyli woda w budownictwie

Hydraulika i hydrologia czyli woda w budownictwie

Hydraulika i hydrologia bardzo ważny aspekt budownictwa. Kojarzy się on prawie każdemu człowiekowi z wodą i tak jest w rzeczywistości. Rzeczywiście woda odgrywa ważną rolę w naszym życiu i również bardzo ważną rolę w budownictwie. Każdy inżynier budownictwa musi wiedzieć jak woda działa na jaką ścianę i z jaką siłą. Często inżynierowi budownictwa jest przekazany przez hydrologa projekt cieku wodnego i niestety taki projekt musi być również zatwierdzony przez inżyniera. Dlatego właśnie inżynier budownictwa musi wiedzieć czy dany ciek wodny nie będzie kolidował z budowlą która ma powstać. Często również zadaniem inżyniera budownictwa jest to aby zaprojektować kanał w którym będzie umieszczony syfon spowalniający ruch wody. Jest to bardzo trudny projekt do wykonania. Każdy inżynier budownictwa musi określić jaki projekt gdzie ma być wykonany. W tym wypadku również bardzo ważne jest prawidłowe umieszczenie syfonu. Pierwsze takie projekty są wykonywane na studiach pod okiem specjalistów, każdy student musi zaprojektować kanał o dobrej przepustowości i przede wszystkim zgodny ze wszelkimi normami. Również hydraulika pozwala nam na określenie jak bardzo wytrzymały jest dany obiekt na działanie wody. Trzeba to przed wybudowaniem obiektu uwzględnić, i mieć na uwadze to że nie należy budować obiektów na podmokłym terenie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]