Kruszywo budowlane

Kruszywo budowlane

Kruszywo jest sypkim materiałem budowlanym, najczęściej pochodzenia mineralnego lub organicznego. Używa się go do wyprodukowania między innymi betonów, zapraw budowlanych, a także do budowy dróg. Kruszywa dzieli się biorąc pod uwagę rozmaite kryteria. Ze względu na sposób ich pozyskiwania wyróżnia się kruszywa naturalne oraz sztuczne. Ten pierwszy rodzaj jest pochodzenia mineralnego, a rozdrobniony zostaje w wyniku erozji skał lub podczas mechanicznego procesu, którym poddawane są lite skały, tzw. okruchy skalne. Wydobywany jest natomiast z dna jezior, rzek lub kopalni żwiru czy piasku. Do rodzaju tego zalicza się kruszywa żwirowe oraz łamane. Drugi rodzaj, kruszywa sztuczne, są również pochodzenia mineralnego. Mogą być poddane różnym procesom modyfikacyjnym lub pochodzić z recyklingu. Wtedy ponownie wykorzystuje się nieorganiczne materiały, które były już wcześniej stosowane w przy budowach. Z kolei ze względu na uziarnienie wyróżnia się kruszywa drobne lub drobne, kruszywa naturalne lub o ciągłym uziarnieniu, a także wypełniacze. Surowce, jakie mogą być użyte do produkcji kruszyw sztucznych to surowce mineralne bądź odpady przemysłowe, które mogą być poddane obróbce termicznej bądź nie poddawane w ogóle żadnemu obrabianiu. Produkuje się także kruszywa organiczne, produkowane z tworzyw sztucznych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]