Materiały budowlane

Materiały budowlane

Materiały budowlane, jak sama nazwa wskazuje, są to produkty i wyroby, których używa się do budowy nowych budowli i budynków. A także do renowacji i remontu istniejących już obiektów. Na rynku budowlanym istnieje wiele różnych rodzajów materiałów budowlanych. Co jakiś czas pojawiają się nowe produkty, istniejące są unowocześniane. Znikają także starsze materiały, które stały się już nieprzydatne. Zmiany wśród tych wyrobów wiążą się z rozwojem nauki oraz rozwojem technologii budowlanych i produkcyjnych. Zanim jednak te materiały zostaną dopuszczone do użytku i sprzedaży muszą spełnić szereg przepisów oraz przejść odpowiednie badania. Najważniejsze są parametry techniczne, to od nich zależy czy dany materiał budowlany będzie spełniał przyjęte normy. Pod pojęciem parametry techniczne kryją się między innymi cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz mechaniczne. Znajomość tych cech umożliwia specjalistom ustalenie jak będzie się zachowywał dany materiał oraz wybudowany obiekt podczas różnych przypadków losowych, na przykład pożaru bądź podtopień. A także jak będą się zachowywać podczas rozmaitych warunków atmosferycznych. Z kolei rodzaj i ilość badań, jakim muszą być poddane materiały budowlane określone są poprzez odpowiednie normy państwowe. I tak, kontrola odbywa się podczas produkcji oraz w trakcie odbioru na budowie. Wykonywane są także kontrole laboratoryjne każdej partii materiałów. Spełnienie tych wszystkich parametrów oraz badań zapewnia materiały budowlane o wysokiej i odpowiedniej jakości. A to ma bezpośredni wpływ na trwałość danego budynku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]