Na budowie niezbędne

Na budowie niezbędne

Kierownik budowy jest bardzo ważną osobą, więc warto o nim pomyśleć gdy mamy w planach budowę domu. Na placu budowy powinien się bezwzględnie znaleźć dziennik budowy, jest on bardzo ważnym dokumentem. To w nim zawarte zostaną wszystkie poszczególne etapy budowy, wykorzystanie konkretnych materiałów, uwagi, oraz wytyczne nadzorcy. Dokument ten musi zostać zgłoszony do starostwa powiatu w którym inwestycja się odbywa. W inspektoracie nadzoru budowlanego zgłaszamy, iż rozpoczęły się prace na naszym obiekcie. Wraz z zawiadomieniem dołączamy dokumenty kierownika do kierowania obiektem oraz jego uprawnienia o przynależności do samorządu zawodowego. Dziennik budowy uzupełnia kierownik i to on za niego odpowiada, swoje uwagi może wpisywać w nim inwestor, geodeta czy inspektor nadzoru. Na placu naszej budowy powinna również znaleźć się tablica informacyjna na której znajdują się wszystkie dokładne informację na temat inwestora, wykonawcy, oraz widnieją ważne numery telefonów, dzięki którym łatwo można skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za plac budowy. Po wytyczeniu działki przez geodetę fakt ten zostaje umieszczony w dzienniku, jak również wszystkie kolejne kroki podejmowane przez wykonawców, w nim się znajdują. W sytuacjach, gdy zmieniamy kierownika budowy, w trybie pilnym powiadomić należy nadzór budowlany o dokonanych zmianach oraz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące osoby zajmującej miejsce wcześniejszego kierownika.

[Głosów:1    Średnia:4/5]